Bank işi

Bank işi

 • İqtisadiyyata giriş, əsas iqtisadi anlayışlar 
 • Pulun və bankların meydana gəlməsi 
 • Maliyyə və bank sistemi, onun iqtisadiyyatda rolu 
 • Bank biznesinin xüsusiyyətləri, Dünyada və Azərbaycanda Bankların təsnifatı, təşkilati quruluşu 
 • Bank xidmətlərinin təsnifatı 
 • Aktiv və passiv əməliyyatlar 
 • Bank kreditinin mahiyyəti, təsnifatı 
 • Depozitlər və əmanətlər 
 • Qeyri nəğd pulun idarə edilməsi, nəğdsiz hesablaşmalar 
 • Bank riskləri Bank marketinqi 
 • Bank gününə daxil olan praktiki işlər